firmalogo
firmalogo

Kontraktsignering Fløttmannsplassen

Vi har inngått kontrakt med Bymiljøetaten på opparbeidelse av ett nytt offentlig byrom. Byrommet skal etableres ved Damsgårdssundet, ved ilandføringen av Småpudden på Damsgårdssiden. Landskapsarkitekt er TAG Arkitekter AS. Byrommet skal opparbeides med granittdekke, gatesteinsdekke og store granittelementer. Det skal etableres vannbasseng og ett område for lek. Plassen skal beplantes med trær/planter og lyssettes med lysmaster, lyspullerter og effektbelysning. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten 2017.

Vi gleder oss til ett nytt samarbeid med Bymiljøetaten og TAG Arkitekter.

Link til Tagarkitekter