firmalogo
firmalogo

Sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård

Vi har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av nye sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård.
I dette arbeidet ligger også oppgradering av fortau, refuger, veglys, overvannsgrøfter og grøntanlegg.

Oppstart av arbeidene i begynnelsen av februar, forventet ferdigstillelse i løpet av vinteren 2015.