firmalogo
firmalogo
bilde av arbeidere

Det er stort behov for fagarbeidere i anleggsgartnerfaget!

Svein Boasson AS er godkjent opplæringsbedrift i anleggsgartnerfaget som er vårt hovedsatsingsområdet, men vi er også lærebedrift for fagene anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreparatør.                                                                                                                                           
I 2016 fikk Svein Boasson AS prisen som Årets Lærebedrift.

Vi har stort fokus på opplæring og utdanning i anleggsgartnerfaget og har tett kommunikasjon med lærestedene i fylket. Vi har sammen med anleggsgartnerbransjen i Bergen, inngått en samfunnskontrakt med Stend Vgs, der vi forplikter oss til å ta imot lærlinger som har fullført Naturbruk VG1 Anleggsgartnar.

Som anleggsgartner får du en variert arbeidshverdag der du er med på å forme og bygge utomhusanlegg, gater og byrom, bygge hager og vedlikeholde parker og andre grøntområder.

Vi anbefaler de som ønsker å bli anleggsgartner å ta et år på VG1 Naturbruk for og så gå ut i ett lærlingeløp på 3 år (med skole 1 dag i uken), man kan også velge å gå to år på skole og så to år i lære i bedrift.


Opplæringsansvarlig hos oss er Gunn Hosøy og hun bistår deg gjerne dersom du har spørsmål om hvordan du skal bli anleggsgartner.
Tlf 93 23 24 18 eller e-post: gunn@sveinboasson.no


Vi er tilknyttet opplæringskontoret
OKAB

www.okab.no
Her finner du informasjon
om det å være lærling mm.

Gå inn på
blianleggsgartner.no

Her finner du all informasjon om anleggsgartnerutdannelsen.