firmalogo
firmalogo

BYBANEN NESTTUN

Årstall: 2011-2012
Byggherre: Bybanen utbygging
Landskapsarkitekt: Norconsult og Arkitektgruppen Cubus

Svein Boasson AS har stått for gjennomføring av første del av byggetrinn 2 gjennom Nesttun Sentrum. Strekningen har en lengde på ca. 300m.

Det er opparbeidet ny taxi holdeplass, utvidet bru. I forbindelse med fortau, er det også bygd natursteinsmur. Dette har sammen med gjennomkjøring for buss over bybanetrase, Amfi trapp, nytt bybanestopp og hensettingsspor langs Nesttunvannet vært hovedtrekkene i utbyggingen.

Granittdekket i gågaten opparbeidet på nytt og tilpasset den nye traseen gjennom sentrum. Granittkantstein, granittheller og taktilheller er benyttet i toppdekket.