firmalogo
firmalogo

ODONTOLOGIBYGG UIB

Årstall: 2011-2012
Byggherre: Statsbygg
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur Landskap

Sidestilt entreprenør
Utomhusarbeider

Omfattende grunn- og betongarbeider bestående av grøfter, sprengning, masseutskifting, støttemurer, hulldekker, trapper og ramper.

Montering av massive granittmurer, trapper og kantelementer, setting av kantstein, legging av granittbelegg og bygging av treamfi.

Samt etablering av store grøntområder med plener, plantefelt og trær.