firmalogo
firmalogo

ROSENBERGSGATEN - SVERRESGATE

Årstall: 2013 - 2014
Byggherre: BIR Nett AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Dette prosjektet har vært en komplett gateopprusting fra bunn til topp.

Vi har utført alle grunnarbeider med graving av grøfter for Bir sitt nye bossanlegg, fornyelse av vann- og avløpsanlegg, overvannshåndtering og kabler for BKK.

Både fortau og veibane har fått seg en real oppgradering med ny asfalt i kjørebanen og Bergensstandard på fortauene, bestående av granitkanter, smågatestein og betongheller.