ÅRSTALL:

2014BYGGHERRE:

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
OG BERGEN KOMMUNELANDSKAPSARKITEKT:

NORCONSULT

 

AMILIE SKRAM VGSK ADO-ARENA

 

Vi er nå ferdig med utomhusanlegget på Amalie Skram VG-skole/AdO Arena. Utomhusanleggene forlenger parken rundt Store Lungegårdsvann med nye grøntområder og en nye gang og sykkelveien lags godsterminalen.

Utomhusanlegget byr på mange spennende elementer som skatepool, basketbane, en lang lyssatt trebenk mot vannet, beplanting, ny trekai mot brannstasjonen og en skolegård i tredje etasje. I tillegg til møblering og utrustning, vannbasseng og belysning.

Utvikling av Omnitech+ AS