Skip to main content
Svein Boasson Svein Boasson Meny
Anleggs-
gartnerens råd

Her på anleggsgartnerens råd publisere vi nyttige råd for profesjonelle aktører i bransjen og interesserte privatpersoner. Vi er nå akkurat startet men følg med fremover, det kommer flere nyttige saker!

ANNONSØRINNHOLD

Verti-Block® er en patentert støttemursløsning, beregnet til større landskapsprosjekter.

Svein Boasson AS er opptatt av miljø og bærekraftige løsninger. Vi søker derfor stadig etter nye og innovative løsninger som sparer miljøet for unødvendig belastning og derav utslipp av miljø skadelige kjemikalier.

Bruk av kjemikalier har lenge vært ett kortsiktig, rimelig og effektivt virkemiddel ifb med ugressbekjempelse. Mens langtidsvirkningen har gjentatte ganger vist seg å være fatal ift til en bærekraftig utvikling. Kjemikalier kan påvirke økobalansen og skader ofte langt mer enn det i utgangspunktet var designet for å drepe.  

Naturstein, da særlig belegg av granittheller og brosteinsdekke bør i de aller fleste tilfeller settes ubundent i løsmasser. Selv om dette er den foretrukne løsningen, finnes det ulike grunner for at man må gjøre tilpasninger og optimaliseringer. En grunn kan for eksempel være ønske om å benytte naturstein der dekket utsettes for mer intensivt vedlikehold med spyling og suging/kosting.

Dersom det er slik at natursteinsdekket skal monteres og fuges med betong, er det fullt ut mulig å benytte standard sekkebetong til fugingen med noen optimaliseringer. Vi har gjennomført et prosjekt der vi har testet hva som skal til for å få en vanlig sekk med B30 til å oppnå en god styrke slik at den kan benyttes som fugemasse.

Denne våren gjorde vi et lite pilotprosjekt med økologisk grønnsaksdyrking på taket av vårt kontorbygg.

 

Bakgrunnen for å velge gressarmering er for å få utrykket til en plen og styrken til ett fast dekke. Utfordringen er at det etter noen år ofte er mest «armering» og lite gress. 

 

Bergen er smykket med mange flotte håndmurte forstøtningsmurer. Vi finner de rundt omkring i etablerte boligfelt, lags veier og i parkområder. Mange av disse murene ble bygget i en tid da det var knapt med råvarer av den kvalitet vi ser i dag: Vi ser også at bakfyllingen ikke er bygd opp slik vi gjør i dag, med drenerende pukkmasser. Flere av disse eldre murene begynner å merke alderens tyngde. Massene og vanntrykket bak murene presser murene utover og mange trengs å reetableres.

   

Taket på vårt trappehus er etablert som takhage. Takhagen er plantet med stauder og urter, men uten typiske sedumplanter. Taket gir et naturlig inntrykk og med frodig blomstring er det et yndet sted for insekter om sommeren. Taket varierer i utrykk gjennom sesongen og er også dekorativt om vinteren. Dette taket er stort sett vedlikeholdsfritt.

     

Granitt brukt i utomhusanlegg, parker, byrom, hager og torg er ingen ny oppfinnelse. Det har vært byggemateriale i hundrevis av år. 

Tradisjonen i Norge har vært å bruke lokal stein fra nærliggende brudd, i tillegg noe import av sein til brolegging, hellelegging, murer osv. Bortsett fra skiferproduksjon i Alta og Oppdal, har vi i dag nesten ikke produksjon av lokal stein igjen i Norge. Bare noen små brudd.

LOD – LOKAL OVERVANNSHÅNTERING 
INFILTRASJON OG FORDRØYNINGSMAGASIN MED PLANTER.

Lokal overvannshåndtering, LOD, er aktuelt som aldri før. Vi opplever stadig styrtregn og store nedbørsmengder. Det kommunale avløps- og overvannssystemet begynner å bli gammelt, og var bygget for en annen grad av fortetting og klima enn vi har i dag.  

Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter. 

Enkle ekstensive tak har en grunn- og lett oppbygning, og ofte blir det brukt sedummatter. Hvis vi bruker litt ekstra jorddybde kan det med fordel etableres med mer varierte plantesorter. Takene kan da beplantes med planter som er bedre tilpasset det norske klimaet og som er mer naturlikt enn de rene monokulturer til sedummattene.

Taket er husets femte fasade, men ligger ofte ubrukt. Hvorfor ikke benytte det til hage?  Det er få begrensninger som ikke gir rom for en grønn oase på taket!

I planleggingen er det viktig å sjekke ut dimensjoneringen på huset og tyngden taket er konstruert for å tåle. Ut fra dette kan en planlegge hva og hvor mye som kan bygges.
Utvikling av Omnitech+ AS