ÅRSTALL:

2008 - 2009BYGGHERRE:

BYBANENLANDSKAPSARKITEKT:

NORCONSULT OG ARKITEKTGRUPPEN CUBUS

BYBANEN SENTRUM

 

Svein Boasson AS var hovedentreprenør.

Foruten å legge skifer, granitt, bygge holdeplasser og sette kantstein, har vi også vært ansvarlige for grunnarbeidet med sprenging, masseutskifting og ivaretakelse av vegetasjon.

I tillegg laget vi infrastruktur for kabler fra BKK og Telenor,  og konstruksjoner av betong og stål.

Utvikling av Omnitech+ AS