ÅRSTALL:

2017

 


BYGGHERRE:

BERGEN KOMMUNE, BYMILJØETATEN

 


LANDSKAPSARKITEKT:

TAG ARKITEKTER

 


RÅDGIVER:

COWI

FLØTTMANN 

 

Oppgraderingen rundt Damsgårdsundet fortsetter, nå med ett nytt offentlig byrom. Denne plassen er en av de mest spennende og komplette granittarbeidene vi har utført.

Plassen ligger i forlengelse av Småpudden, og vil nok bli et naturlig møte- og oppholdssted i bydelen. Landskapsarkitekten har hentet inspirasjon fra områdets tilknytning til skipsfart og industri, og plassens hovedelementer er granitt og støpejern / cortenstål.  Plassen deles opp av ett vannspeil, med bunn av grønn betong og klopp i cortenstål. Rundt vannspeilet kan en sitte med kaffen på store granittsteiner i varierende størrelse. Plassen er rikt lyssatt med LED-striper rundt vannspeilet og stilige lamper i støpejern. Som overraskelsesmoment på plassen er den ene veggen på Hydraulikkbygget utstyrt med «morrospeil» for små og store.

Til våren vil det bli plantet stauder og bunndekker i tillegg til kirsebærtrærne, og vi gleder oss til å se plassen i full blomstring.

Utvikling av Omnitech+ AS