Det er stort behov for fagarbeidere i anleggsgartnerfaget!

Svein Boasson AS er godkjent opplæringsbedrift i anleggsgartnerfaget som er
vårt hovedsatsingsområdet, men vi er også lærebedrift for faget anleggsmaskinfører.
Vi har stort fokus på opplæring og utdanning i anleggsgartnerfaget og har tett kommunikasjon med lærestedene i fylket.

I 2016 fikk Svein Boasson AS prisen som Årets Lærebedrift.

Vi har sammen med anleggsgartnerbransjen i Bergen, inngått en samfunnskontrakt med Stend Vgs, der vi forplikter oss til å ta imot lærlinger som har fullført Naturbruk VG1 Anleggsgartner.
Som anleggsgartner får du en variert arbeidshverdag der du er med på å forme og bygge utomhusanlegg, gater og byrom, bygge hager og vedlikeholde parker og andre grøntområder.

Alle de viktigste funksjonene blir ivaretatt i egen organisasjon. Vi er stolt av høy faglig kompetanse hos våre ansatte. Vår ledelse er operativ, faglig sterk og har alltid fokus på det ferdige produktet.

Søk jobb hos svein boasson as

Vi er alltid på jakt etter dyktige fagarbeidere. De ansatte hos oss er seriøse og dyktige fagfolk som bringer videre stolte håndverkstradisjoner. Folkene er vår viktigste ressurs og vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass.

Vi ansetter fortrinnsvis anleggsgartnere og maskinførere, men har du annen spennende erfaring og kunnskap vi kan komplimentere vår ansattgruppe med, er du hjertelig velkommen til å søke.

Send søknad og CV til ingrid@sveinboasson.no eller heidi@sveinboasson.no