ÅRSTALL:

2015BYGGHERRE:

STATENS VEGVESENLANDSKAPSARKITEKT:

MULTICONSULT

LYDERHORNSVEI

 

Opprustningen av Lyderhonsvei med sidegater og bygging av sykkelfelt på strekningen Lyngbø-Nygård for Statens vegvesen var ferdig til sommeren 2015.
I dette prosjektet har vi oppgradert fortau, etablert grønne refuger, veglys, etablert nytt overvannsanlegg med hovedgrøfter og sandfangskummer og grøntanlegg. Vi har rustet opp 10 bussholdeplasser, blant annet i Gravdalsveien og på Kringsjå, samt bygget en lommepark i krysset mellom Lyngbøveien og Gravdalsveien.

Totalt har vi bygget 900 meter med sykkelfelt, 2 km nye og oppgraderte fortau og etablert syv nye opphøyde gangfelt med god belysning.

Utvikling av Omnitech+ AS