ÅRSTALL:

2011-2012BYGGHERRE:

STATSBYGG

 

LANDSKAPSARKITEKT:

LINK ARKITEKTUR LANDSKAP

ODONTOLOGIBYGG UIB

 

Sidestilt entreprenør
 

Utomhusarbeider
 

Omfattende grunn- og betongarbeider bestående av grøfter, sprengning, masseutskifting, støttemurer, hulldekker, trapper og ramper.

Montering av massive granittmurer, trapper og kantelementer, setting av kantstein, legging av granittbelegg og bygging av treamfi.

Samt etablering av store grøntområder med plener, plantefelt og trær.

Utvikling av Omnitech+ AS