Om oss

Svein Boasson AS ble etablert i 1980. Fra starten har høy kompetanse og god serviceinnstilling vært vårt fokus. Vi har som mål å ikke avslutte en jobb før rett kvalitet er levert og kunden er fornøyd.

Vi påtar oss komplekse utomhusanlegg for offentlige byggherrer, private utbyggere, store entreprenører og mindre oppdrag for privatpersoner. Vi har kapasitet til å påta oss omfattende utomhusarbeider der vi jobber sammen med vår oppdragsgiver for å nå målsetningen innenfor både økonomi og fremdrift.

Alle de viktigste funksjonene blir ivaretatt i egen organisasjon. Vi er stolt av høy faglig kompetanse hos våre ansatte. Vår ledelse er operativ, faglig sterk og har alltid fokus på det ferdige produktet.

Verdier

Svein Boasson AS arbeider for faglig integritet og kvalitetssikring i faget. Vi har solid erfaring i anleggsgartnerfaget spesielt, og bygg- og anleggsbransjen generelt. Vår spesialkompetanse er å bruke stein og planter til å skape vakre uterom. Uterom som gir funksjonalitet, trivsel og glede.

Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, og vi legger vår stolthet i at håndverkstradisjoner skal videreføres og utvikles av våre dyktige medarbeidere.
Vi bygger med bestandige materialer og tar alltid spesielt hensyn til det lokale miljøet. Uterommene vi skaper kan stå i generasjoner. Svein Boasson AS har stort fokus på lærlinger, og ble i 2016 kåret til Årets lærlingebedrift. Vi har som mål å ansette 2-3 nye lærlinger hvert år. Vi er aktivt ute blant skoleungdom, og har som intensjon å få flere kandidater inn som treårslærlinger.

Svein Boasson AS har lenge vært pådriver for en mer miljøbevisst bygg – og anleggsbransje og vi jobber aktivt i alle områder av vår kjernevirksomhet for å redusere vårt fotavtrykk. Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2011 og ble i 2019 partner i Klimapartner Vestland. Vi jobber aktivt internt og hos våre leverandører i søken etter bærekraftige nye og innovative løsninger for å gjøre nyanlegg, skjøtsel og drift og maskin- og utstyrsparken bedre for det ytre miljøet.

Les vår personvernerklæring

Design og utvikling av Destillert Reklame