Svein Boasson Svein Boasson Meny
Anleggs-
gartnerens råd
Råte i gamle bytrær
Ingress

I Bergen er det mange ærverdige bytrær. Disse trærne betyr mye for Bergen sin historie og for hele byens befolkning. Trærne bør bevares så lenge det er mulig. Utfordringen er når slike store trær blir hardt angrepet av sopp og råte. Under slike forhold kan trærne utgjøre en overhengende fare, og en må gjennomføre en risikovurdering av treet og vurdere hvorvidt de bør fjernes.  Å avdekke råte i gamle bytrær er ingen enkel øvelse og det er her lett å trå feil.

Brødtekst

I vår hverdag som trepleiere ser vi mange trær som utgjør en risiko i hager og parker rundt om i byen. Hvis en oppdager råte på ett tidlig stadium, kan vi gjøre tiltak for å sikre treet.

 

I dette innlegget setter vi fokus på symptomer og tegn man kan se etter for å avdekke råte og andre svakheter på et tidlig stadium.

 

Symptomer
Sopp Synlig sopp på stamme eller greiner kan være et tegn til råte i kjernen på treet. Alt avhenger av sopp type..

Kullskorpe Den sopptypen vi ser mest av i vårt virke er Kullskorpe. Dette er en sopp som angriper røttene i rothalsen og som gjør at festerøttene råtner. I ytterste konsekvens kan dette føre til at treet rotvelter. Kullskorpe befinner seg ofte nederst på stammen, gjerne innimellom rotutløperene. Soppen er som regel helt svart på farge og ser ut, som av navnet, at treet har vært forsøkt tent på. Når du trykker på soppen er den sprø og knaser.

 

 

Kullskorpe
Kullskorpe
Bøk angrepet av kullskorpe
Bøk angrepet av kullskorpe.

 

Inngrodd bark Inngrodd bark er et svakt greinfeste som kan føre til at store greiner knekker i festet til stammen. Dette kommer ofte når trær er tidligere blitt toppet og derav får en spiss greinvinkel. Inngrodd bark kan også oppstå på grunn av manglende vedlikehold og «oppbyggningsbeskjæring».

 

 

inngrod bark
Før svikt på grunn av inngrodd bark.
inngrod bark etter svikt
Etter svikt på grunn av inngrodd bark.

 

Andre tegn på skade Kommer det væske ut av stammen tyder dette ofte på råte, dette kan komme fra en gammel skade som er overgrodd av ny bark. Mekaniske skader på treet kan oppstå hvis det har vært foretatt graving i rotsone, vært utført kompresjon i rotsone fra kjøring eller mye gangtrafikk eller hvis det har vært asfaltert helt inn til stammen. Dårligere vekst i toppen, misfarget bladverk og unormal bladstørrelse er også tegn på at noe er galt.  

 

Tiltak

Råte kan man dessverre ikke stoppe. Noen tiltak kan likevel utføres for å redusere risikoen noe, særlig hvis dette er trær av stor verdi. Trærne kan beskjæres for å stabilisere vekten av tunge greiner som kan knekke.

Det er også mulig å sikre greiner med inngrodd bark, dette gjøres med det vi kaller dynamisk bardunering. Barduneringen utføres for å for å hjelpe treet til stabilitet.

Har treet vært utsatt for mekanisk skade ved komprimering, kan vi lufte jorden i rotsonen og tilføre sand slik at røttene får mer oksygen.

 

 

Bardunering av Rødeik
Bardunering av Rødeik.

 

Er du usikker på om treet ditt har soppangrep, inngrodd bark, risikogreiner eller vært utsatt for mekaniske skader kan det være lurt å kontakte en sertifisert arborist for en faglig vurdering.


 

https://bergentrepleie.no/

Disqus kommentarer
Utvikling av Omnitech+ AS