ÅRSTALL:

2014 - 2016
 

BYGGHERRE:

HELSE BERGEN, UTFØRT SOM UE FOR LAB ENTREPRENØR AS


LANDSKAPSARKITEKT:

NORCONSULT AS

SENGEBYGG SØR, HAUKELAND

 

Prosjektet besto av opparbeidelse av komplett utomhusanlegg for nytt sengebygg ved Haukeland Universitetssykehus. Vi hadde i vår kontrakt med oppfylling til uk nye toppdekker. Fortau og plasser er opparbeidet med kantstein av granitt, storgatestein på plass mellom byggene og asfalt på fortau og kjørearealer. Grøntarealer og lekeplass er bygget med stående rundstokk rundt sandbassenger, steinmurer, klatrenett og sitteklosser i stein integrert i grøntarealene. På takhagen ble det lagt granittheller på dekke og møblert med benker og plantekasser.

Utvikling av Omnitech+ AS