Byggestart ved Hopsbroen

SNARVEGER TIL BYBANEN

 

Vi har startet opp på prosjektet «Snarveger til Bybanen» for Bergen Kommune, Bymiljøetaten. «Snarveger til Bybanen» skal fokusere på tiltak som skal gjøre det lettere å komme frem til bybanestopp via snarveger. Arbeidet vi skal utføre er opparbeiding av gang- og sykkelveg på strekningen fra Hopsbroen til Nesttun. Tiltaket vil erstatte dagens fortau på strekningen.

Arbeidet forventes avsluttet innen utgangen av 2018. 

Utvikling av Omnitech+ AS