STRANDKAIEN TERMINAL

Prosjektet omhandler i hovedsak en oppgradering av holdeplass for ferge og buss på strandkaien.
Det skal etableres nytt dekke av storgatestein i kjørebanen på terminalområdet hvor det nå ligger asfalt, kombinasjon av skifer og storgatestein på fortausareal og det skal bygges to nye leskur, som begge er omfattende stålkonstruksjoner. 

Utvikling av Omnitech+ AS