Skøtsel og vedlikehold

Etter sammenslåing med ParkDrift AS tilbyr vi skjøtsel og vedlikehold av parker, større og mindre utomhusanlegg og grønne arealer. 

ParkDrift AS har siden starten i 2002 blitt en respektert aktør innen skjøtsel av grøntområder på Vestlandet. Med kompetente og dyktige medarbeidere, sammen med en moderne og solid maskinpark er vi i stand til å løse de fleste oppdrag på en effektiv og solid måte.

Trepleie

Gjennom vårt datterselskap Bergen Trepleie tilbyr vi trepleietjenester. Bergen Trepleie ble stiftet i 2013 og har i dag sertifiserte trepleiere med ETW-sertifikat. De har utstyr og kunnskap som gjør de i stand til å drive trepleie, skjøtsel og felling på de mest utilgjengelige områder.Bergen Trepleie tilbyr også tilstandsvurderinger og kan gi råd i forhold til bevaring av eksisterende vegetasjon på anleggsplasser mm.

www.bergentrepleie.no

Design og utvikling av Destillert Reklame