Takhager og grønne tak

Takhager, grønne tak og MatTak er satsingsområder for oss.

Vi samarbeider med anerkjente leverandører, blant annet ZinCo, med levering av elementer til oppbygging og drenering I tillegg produserer vi takhagejord i egen regi. Dette er lett jord spesialutviklet for god vekst og optimal evne for å holde på vann og næring. For å oppnå gode resultater og god vekst på tak er det essensielt med en optimal systemoppbygging og god jord. Oppbygging av takhagen og jorden man benytter må effektivt kunne fordrøye og drenere vann, ha lav vekt og sikre gode vekstvilkår.

Gå inn på vår blogg for mer info om oppbygging og drenering.

 For mer info om MatTak, se https://mattak.no/

Design og utvikling av Destillert Reklame